نظام مهندسی روستایی شهرستان بجستان
انجام خدمات نظارتی روستائی شهرستان بجستان 
قالب وبلاگ

هیچ دولتی بدون کمک و همیاری مردم نمی تواند موفق شود. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی )

هفته دولت یاد آور فداکاریها ی فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پر شور خدمتگزاری شهیدان بزرگ رجایی و باهنر است.

هفته دولت نمادی از وحدت مردم و دولت به عنوان یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و بی تردید در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال ” اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ” نامگذاری شده است ، تمام مسئولان و مدیران باید با تاسی از ویژگیهای والای اخلاقی و رفتاری شهدای دولت ، آنان را الگوی همیشگی خود قرار داده و در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و راهکارهای دولت تدبیر و امید تلاش و فعالیت نمایند.

نظام مهندسی روستایی بجستان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت ، شهیدان رجایی و باهنر ، هفته دولت و روز کارمند که امسال با شعار آرامش و امید همراه گردیده است را به همه دولت مردان و کارمندان خدوم و متعهد به ویژه کارمندان پر تلاش شهرستان بجستان تبریک عرض نموده و موفقیت همگان را در راستای تحقق آرمان های بلند حضرت امام خمینی (ره) ، مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

[ سه شنبه چهارم شهریور 1393 ] [ 19:5 ] [ غریب زاده بجستانی ]
باسلام

با توجه به بازدید های صورت گرفته از واحدهای روستایی بعضاً مشاهده می شود بادبندهای ساختمانی از حالت همگرا به واگرا تغییر کرده است لذا ضمن اینکه در اینگونه موارد مهندس محاسب باید تصمیمات لازم را اتخاذ نمایدبرآن شدیم تا نکات آیین نامه ای ومحدودیت های این نوع بادبند را  برای همکاران عزیز توضیح دهیم.

معرفي:در طرح و محاسبه شكلهاي مشبك و خرپاها تاكيد بر اين نكته هست كه تلاشهاي به وجود آمده همه به صورت نيروهاي محوري باشند و امتداد محور اعضاي جمع شده در يك گره تا حد امكان در يك نقطه تلاقي نمايد تا از به وجود آمدن لنگرهاي خمشي جلوگيري شود. تحقيقات سالهاي اخير در طراحي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله نشانداده كه با طرح مهاربندي خارج از مركز، در سازه هاي فولادي مي توان مزايايي درتامين شكلپذيري سازه و اطمينان بر رفتار آن در زلزله به دست آورد. تيرچه ارتباطي ممكن است در اثر لنگر خمشي به جاري شدن برسد؛ در اين صورت ارتباط را خمشي(Moment link) ميگويند ويا اينكه اگر طول (e) خيلي كوتاه باشد جاري شدن در برش اتفاق افتدكه در اين صورت ارتباط را برشي(Shear  link) مي نامند. به اين ترتيب مي توان باكنترل شكلپذيريي تيرچه ارتباطي، شكلپذيري قابل اطميناني براي كل سازه ، درزلزله به دست آورد. مطابق آيين نامه  2800  ضريب شكلپذيري براي اين سيستم سازه اي R=7  ميباشد، كه در مقايسه با سيستم هم محور R=6)) حدود  15  درصد شكلپذيرتر ميباشد ، كههمين مساله باعث كاهش برش پايه زلزله به همين ميزان مي شود.

-تركيب اين سيستم با سيستمهاي سازه اي ديگر:

 الف: تركيب در پلان:در بسياري از موارد ديده شده است كه طراحان در يك طبقه دريك يا چند دهانه از سيستم خارج از محور و در يك يا چند دهانه ديگر به موازات بادبندهاي نوع اول از بادبندهاي هم محور استفاده نموده اند. در اينجا بايد به اين نكته توجه داشت كه از آنجايي كه نوع رفتار اين سيستم با سيستم هم محور متفاوت ميباشد، اساساً استفاده از اين سيستم در تركيب با سيستم هم محور در يك جهت و يك پلان كاملاً مردود ميباشد و باعث ايجاد رفتارهاي غير متعارف در سازه در هنگام زلزله ميشود؛ به همين جهت به طراحان توصيه ميشود كه اگر تمايل به استفاده از اين نوع سيستم بادبندي دارند ، در پلان، تمامي دهانه هاي بادبندي را به صورت خارج از محورطراحي نمايند . البته اين مساله مانع استفاده از تركيب اين سيستم با سيستم قاب خمشي به صورت سيستم دوگانه و ضريب رفتار R=7.5  و يا استفاده از يك سيستم مقاوم متفاوتدر جهت متعامد با جهتي كه از سيستم برون محور استفاده شده است ، نميباشد.

 ب: تركيب در ارتفاع:در اين زمينه نيز در موارد بسياري ديده شده است كه طراحاندر يك دهانه بادبندي خاص در برخي طبقات (عموماً بنا به ملاحظات معماري) از سيستمخارج از محور استفاده كرده و باقي طبقات را به صورت بادبند هم محور طراحي نمودهاند. در اينجا نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه آيين نامه2  تركيب اين سيستم باسيستمهاي ديگر را در ارتفاع، به طور كامل ممنوع كرده است ، مگر در مواردزير:

1-براي بادبندهاي برون محور بالاتر از  5  طبقه ميتوان بادبند طبقه آخر رابه صورت هم محور و بدون تيرچه ارتباطي طراحي نمود.

 2-طبقه اول يك بادبند برون محور بيش از  5  طبقه مي تواند هم محور باشد بهشرط آنكه بتوان نشان داد كه ظرفيت الاستسك آن  50  درصد بزرگتر از ظرفيت تسليم طبقهبالاتر از طبقه اول باشد.

پس همانطور كه ديده ميشود بهتر است در صورت تمايل طراحان به استفاده از اين سيستم بادبندي ، تمامي طبقات (مگر در موارد استثنا شده در بالا) به صورت خارج ازمحور طراحي گردند.

-طراحي تير در دهانه بادبندي: در سيستم بادبندي هم محور طراحي تيرها در دهانه هاي بادبتدي همانند ديگر تيرهاي معمولي وتحت بارهاي ثقلي انجام مي پذيرد و در تركيببار زلزله نيروي قابل توجهي در اين تيرها ايجاد نميشود ؛ اما در سيستم برون محورعلاوه بر برش و لنگرهاي بارهاي ثقلي ، در تركيب بار زلزله ودر اثر نيروهاي محوريايجاد شده در بادبندها يك سري لنگر و برش اضافي در اين تيرها ايجاد مي شود و باعثبحراني شدن تركيب بار زلزله براي طراحي اين تيرها مي شود . معمولاً محل بحراني دراين تيرها محل اتصال بادبند به تير مي باشد و در اين محل عموماً احتياج به ورقت قويتي بال بالا وپايين مي باشد.

 -طراحي تيرچه ارتباطي

 يكي از مهمترين و حساسترين مسايل در سيستم برون محور ،طراحي تيرچه ارتباطي مي باشد ؛ مساله اي كه اكثر طراحان به راحتي از كنار آن ميگذرند. برخي از مسايلي كه در طراحي تيرچه ارتباطي بايد به آن توجه نمود ، به شرح زير مي باشد:

 1-مطابق آيين نامه(( تيرچه ارتباطي بايد تمامي شرايط مقطع فشرده را داراباشد.)) به اين ترتيب در صورت عدم استفاده از مقاطع نورد شده و استفاده از مقاطع ساخته شده (تيرورق) بايد محدوديتهاي مقطع فشرده در آن رعايت شود و مخصوصاً اتصال بال و جان تيرورق (حداقل در قسمت تيرچه ارتباطي) بايد با جوش پيوسته (ونه جوش منقطع) انجام گيرد. ضمن آنكه بايد توجه داشت كه جوش اتصال بال به جان بايد در برابرتنشهاي برشي موجود كفايت لارم را داشته باشند.(اين مساله در تيرچه هاي ارتباطي كوتاه كه معمولاً به صورت برشي عمل نموده و داراي برشهاي زيادي هستند بسيار حساس ترميباشد)

 2-مطابق آيين ئامه ((جان قطعه رابط بايد از يك ورق تك بدون هرگونه ورق مضاعف كننده تشكيل يابد و هيچگونه بازشويي نبايد در جان قطعه رابط تعبيه شود.)) به اين ترتيب همانطور كه مشخص است استفاده از مقاطع دوبل (به علت وجود بيش از يك جان ) ومقاطع زنبوري (به علت وجود سوراخ در جان ) براي قطعه رابط از نظر آيين نامه يك امركاملاً مردود مي باشد؛ امري كه متاسفانه بسيار معمول مي باشد. گاهي ديده شده است كه برخي طراحان براي قطعه رابط از مقطع زنبوري استفاده نموده و تمامي سوراخها را درقسمت تيرچه ارتباطي به وسيله ورق تقويتي جان مي پوشانند، كه اين مساله نيز به اين دليل كه ورق تقويتي جان به نوعي يك ورق مضاعف كننده مي باشد، از نظر آيين نامه مردود ميباشد. پيشنهاد ميشود كه در صورت عدم جوابگويي مقاطع نورد شده تك براي اينتيرها، طراحان از مقطعشكل و به صورت تيرورق و با جوش پيوسته جان وبال در قسمت قطعه رابط استفاده نمايند و به هيچ وجه از مقاطع دوبل وزنبوري استفاده ننمايند.

3-مطابق آيين نامه ((در انتهاي قطعه رابط كه عضو قطري به آن متصل است، بايدسخت كننده جان در تمام ارتفاع ، در دو طرف قرار داده شود.)) يكي از شايع ترين ايرادات در طراحي قطعه رابط همين مساله ميباشد ، كه طراحان بايد به اين مساله توجه بيشتري نمايند. اين مساله به غير از سخت كننده هاي مياني قطعه رابط ميباشد كه لزوم قرارگيري يا عدم قرارگيري آنها بايد توسط طراحان مورد بررسي قرار گيرد.

 -طراحي عضو قطري (بادبند):طراحي عضو قطري در اين سيستم مشابه سيستم هم محورميباشد با اين تفاوت كه طبق آيين نامه ((هر بادبند بايد داراي مقاومت فشاري  1.5  برابر نيروي محوري نظير مقاومت خمشي قطعه رابط باشد.)) با توجه به اينكه در حالت طراحي معمولي مقاومت فشاري بادبند و مقاومت خمشي قطعه رابط به همديگر نزديك ميباشند، رعايت اين بند باعث بالا رفتن سطح مقطع بادبند تا حدود  50  درصد نسبت به طراحي حالت معمولي در اين سيستم ميشود؛ ضمن آنكه بايد توجه داشت كه در اين سيستم به دليل آنكه معمولاً زاويه بادبندها با افق نسبت به سيستم هم محور بيشتر مي باشد ، نسبت به سيستم هم محور نيروي محوري بيشتري در بادبندها ايجاد مي شود.

 -نتيجه گيري:استفاده صحيح از اين سيستم بادبندي باعث شكلپذيري بيشتر سازه وكاهش برش پايه زلزله ميشود ؛ اما در طراحي اين بادبندها بايد دقت كافي در جهت رعايت كليه نكات آيين‌نامه اي چه از طرف طراحان و چه از طرف دستگاههاي نظارتي انجام پذيرد. طراحي صحيح اين بادبندها منجر به بادبندها و تيرهايي سنگينتر از حالت بادبندهم محور مي شود ؛ به همين جهت پيشنهاد مي شود كه طراحان حتي الامكان از اين سيستم به عنوان اولين گزينه استفاده ننمايند.

باتشکر
کمیته آموزش نظام مهندسی روستایی بجستان

[ سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ] [ 10:39 ] [ غریب زاده بجستانی ]
مهندسین و معماران سازنده ساختمان در دنیا با استفاده از بتن سبک در قسمت های مختلف بنا با سبک کردن وزن ساختمان به طور مستقیم ( به لحاظ سبکی ویژه این نوع بتن ) و صرفه جویی در مصرف انرژی بطور غیر مستقیم ( به لحاظ عایق بودن این نوع بتن در مقابل سرما و گرما و در نتیجه کاهش میزان مواد سوختی ) , از لحاظ اقتصادی امروزه گام های بلند و مهمی برداشته اند . خانم مهندس آزاده شفاعی د ر مقاله ای به معرفی فوم بتن ( بتن کفی ) و ذکر خواص ویژه آن پرداخته اند. ایشان در این مقاله می نویسد: فوم بتن مصالحی است جدید که برای مصارف مختلف در ساختمان بکار می رود.باید اشاره کرد خواص فیزیکی منحصر به فرد این محصول ، آن را بتنی سبک و عایق با مقاومت لازم و کیفیت مطلوب می نماید . این محصول از ترکیب سیمان , ماسه بادی (ماسه نرم ) , آب و فوم ( ماده شیمیائی تولید کننده کف ) تشکیل می شود . ماده کف زا در ضمن اختلاط با آب در دستگاه مخصوص , با سرعت زیادی , حباب های هوا را تولید و تثبیت نموده و کف حاصل که کاملا پایدار می باشد در ضمن اختلاط با ملات سیمان و ماسه بادی در دستگاه مخلوط کن ویژه , خمیری روان تشگیل می دهد که به صورت درجا با در قالب های فلزی یا پلاستیکی قابل استفاده می باشد .لازم به ذکر است این خمیر پس از خشک شدن با توجه به درصد سیمان و ماسه بادی دارای وزن فضایی از ۳۰۰ الی ۱۶۰۰ کیلو گرم در متر مربع خواهد بود . گفتنی است ویژگی های عمده فوم بتن را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: ۱-عامل اقتصادی : سبکی وزن با مقاومت مطلوب فوم بتن یا توجه به نوع کاربرد آن , بطور کلی به لحاظ اقتصادی مخارج ساختمان را میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد ۲- سهولت در حمل و نقل و نصب قطعات پیش ساخته : حمل و نقل قطعات پیش ساخته : حمل و نقل قطعات پیش ساخته با فوم بتن هزینه کمتری را نسبت به قطعات بتنی دربرداشته و نصب قطعات بعلت سبکی آنها . بسیار آسان می باشد ۳- خواص فوق العاده عایق بودن در مقابل گرما , سرما و صدا : فوم بتن به علت پائین بودن وزن مخصوص آن یک عایق موثر در مقابل گرما , سرما و صداست . ضریب انتقال حرارتی فوم بتن بین۶۵ ۰/۰ تا (۴۳۵/۰ k cal / m2 hc می باشد ( ضریب هدایت حرارتی یتن معمولی بین ۳/۱ تا ۷/۱ واحد ۴- خصوصیات عالی در مقابل یخ زدگی و فرسایش ناشی از آن و مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب : نظر به اینکه فوم بتن در قشرهای سطحی دارای تخلخل فراوان می باشد در نتیجه شکاف های موئین و و درزهای کمتری در سطح ایجاد می شود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت . ۵- مقاومت فوق العاده در مقابل آتش : مقاومت فوم بتن در مقابل آتش فوق العاده می باشد . ۶- قابل برش بودن : به دلیل قابل برش بودن با اره نجاری و میخ پذیر بودن آن . کارهای سیم کشی و نصب لوازم برقی و تاسیسات خیلی سریع و به راحتی قابل عمل خواهد بود . شایان ذکر است از کاربرد فوم بتن در ساختمان می توا د به موارئد زیر اشاره کرد: ۱- شیب بندی پشت بام ۲- کف بندی طبقات ۳- بلوک های غیر بار بر سبک ۴- پانل های جدا کننده یکپارچه و نرده های حصاری جهت محوطه و کاربری در موارد خاص

[ سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393 ] [ 10:9 ] [ غریب زاده بجستانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این ویلاگ درجهت اطلاع رسانی وبالابردن کیفیت ساخت وسازها ی روستایی در شهرستان بجستان طراحی گردیده است . دست تمامی مهندسین شهرستان را برای ارائه نظر وهمکاری به گرمی می فشاریم.
امکانات وب

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی